Start
O PSPA
Szkolenia
Galeria
Kontakt

SZKOLENIA

Elektromobilność
w praktyce

Zyskaj specjalistyczną wiedzę i zdobądź kwalifikacje
z zakresu e-mobility!

o pspa

POLSKIE STOWARZYSZENIE PALIW ALTERNATYWNYCH

Największa organizacja branżowa, zajmująca się kreowaniem rynku elektromobilności w Polsce

 • Eksperci
 • Monitoring
 • Publikacje
 • Wydarzenia

Eksperci

 • Organizacja zrzesza ponad 90 przedsiębiorstw i instytucji z całego łańcucha wartości w elektromobilności, w tym marki globalne
 • PSPA wchodzi w skład największej w Europie sieci branżowych organizacji krajowych – The European Association for Electromobility (AVERE)
 • Zespół PSPA tworzą uznani eksperci, praktycy i konsultanci ze specjalistycznym doświadczeniem sektorowym i wiedzą zdobytą w branży

Monitoring

 • Organizacja na bieżąco monitoruje rynek i zmiany w legislacji na poziomie krajowym i UE
 • Dostarcza informacje, analizy i statystyki, kluczowe dla rozwoju rynku
 • Zabiega o lepsze prawo, tworząc i opiniując projekty aktów prawnych, współpracując z wiodącymi kancelariami prawnymi
 • PSPA utworzyło Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL – organizację partnerską dla Europejskiego Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych

Publikacje

 • Organizacja współpracuje z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce, a także wspiera start-upy w projektach akceleracyjnych
 • Wydaje liczne raporty i opracowania merytoryczne, które są szeroko komentowane w branży, mediach i przez opinię publiczną
 • Inicjuje projekty naukowe, badania opinii i akcje o charakterze społecznym, prowadzi działalność edukacyjną

Wydarzenia

 • Jest organizatorem najważniejszych wydarzeń branżowych i partnerem większości kongresów, targów i konferencji w Polsce
 • Jest partnerem kilkudziesięciu polskich samorządów, aktywnych w obszarze zrównoważonego transportu
 • Co roku honoruje firmy najbardziej zaangażowane w rozwój niskoemisyjnego transportu przyznając tytuł Liderów Elektromobilności

Szkolenia

Zdobądź unikalną wiedzę rynkową i umiejętności niezbędne do pracy w erze nowej mobilności!

Elektromobilność w praktyce to kompleksowe szkolenia merytoryczne, łączące wiedzę teoretyczną z praktyką. PSPA zapoznaje uczestników z głównymi wyzwaniami związanymi z pojazdami elektrycznymi, technologią, infrastrukturą, prawem i przepisami, a także aspektami bezpieczeństwa, ochrony środowiska, kwestiami społecznymi

Udział w szkoleniu pozwoli twojej instytucji sprostać wymogom prawnym wynikającym z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a także uzyskać specjalizację z elektromobilności na tworzącym się rynku

Każdy uczestnik otrzymuje praktyczne materiały szkoleniowe, dostęp do raportów merytorycznych pspa, instruktaż ładowania i prowadzenia pojazdu elektrycznego, jak również certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Kontakt

POLSKIE STOWARZYSZENIE PALIW ALTERNATYWNYCH

szkolenia dla samorządów

szkolenia dla firm

pspa

 • ul. Fabryczna 5A
 • 00-446 Warszawa

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Wrocław